Жалпы білім беретін Амангелді орта мектеп-балбақшасының 2018-2019 оқу жылының оқу жоспарына түсініктеме

 

Мектеп жоспары 2018-2019

Мектептін дамыту жоспары

 

Жалпы білім беретін Амангелді орта мектеп-балабақшасының 2018-2019 оқу жылына жұмыс жоспары төмендегі аталған ұйымдардың бұйрық, нұсқауларын негізге ала отырып құрылды: «2018-2019 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін мектептерінде оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы» әдістемелік нұсқау хаты басшылыққа  алынды.

 

2018-2019 оқу жылында  3, 6, 8-сыныптар жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытылады.

 • 1-3-сыныптарда білім беру процесі:
 • ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327 қаулысымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚР МЖМС-2015);
 • ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;
 • ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 15 шілдедегі № 453 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;
 • ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 266 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары;
 • ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары;
 • «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 192 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары негізінде жүзеге асырылады;
 • 4, 9, 10-11-сыныптарда білім беру процесі:
 • ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚРМЖМС-2012);
 • ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 485 қаулысымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚР МЖМС - 2012);
 • «ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 25 шілдедегі № 296 бұйрығымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;
 • «ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қарашадағы № 471 бұйрығымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;
 • «ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 61 бұйрығымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;
 • ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі
  № 115 бұйрығымен бекітілген Жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстары мен факультативтердің үлгілік оқу бағдарламалары;
 • «ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 281 бұйрығымен бекітілген Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары;
 • «ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 18 маусымдағы № 393 бұйрығымен бекітілген Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады;
 • 5- 8-сыныптарда білім беру процесі:
 • ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚРОБМЖМС-2016);
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы № 668 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары;
 • «ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 7 шілдедегі № 432 бұйрығымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;
 • «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 192 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары негізінде жүзеге асырылады;
 • «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 Қаулысына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 254 Қаулысы;
 • «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 596 бұйрығы;
 • «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 647 бұйрығы;
 • «Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 651 бұйрығы;
 • «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы.

«Өмір қауіпсіздігінің негіздері» оқу курсының мазмұны 1-4-сыныптарда «Дүниетану» оқу курсының аясында жүзеге асырылады; 5-9-сыныптарда «Дене шынықтыру» оқу курсының аясында іске асырылады; 10-11-сыныптарда «Алғашқы әскери дайындық» оқу курсының аясында жүзеге асырады. Өмір қауіпсіздігінің негіздері бойынша сабақтар міндетті болып табылады және оқу процесі кезінде жүргізіледі.


«Жол жүру ережелері» кіріктірілген оқу бағдарламасы сынып сағаттарының есебінен және сабақтан тыс уақытта жүргізіледі де, тақырыбы мен мерзімі сынып журналының жеке бетіне жазылады. 1-4-сыныптар –  әр сыныпта 6 сағаттан; 5-8-сыныптар – әр сыныпта 10 сағаттан өткізіледі. Тақырыптары 2017-2018 оқу жылына арналған Әдістемелік-нұсқау хатта берілген.


Жоғары аталған ұйымдардың бұйрық, нұсқауларын негізге ала отырып, мектебіміздің «Мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін арттыра отырып, оқушылардың сапалы білім, саналы тәрбие алуына қол жеткізу» атты әдістемелік тақырыбын басшылыққа алып, еліміздің болашақ дені сау, білімді азаматтарын дайындауда, салауатты өмір салтын тәрбиелеуде мектептің жұмыс жоспары құрылды.


Бастауыш саты бойынша бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары, 1-қосымшасы  негізінде құрылған.


Бастауыш сыныптарда жұмыстық оқу жоспарының белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке топтық сабақтарға 1 сыныпта – «Драма «Балапан», «Мен елімнің патриотымын» үйірмелеріне  1 сағаттан  берілді.


2 сыныпта оқушылардың каллиграфияларын жақсарту үшін «Көркем жазу» факультативіне 1 сағат, математика пәніне қызығушылықтарын арттыру үшін «Қызықты математика» үйірмесіне 1 сағат берілді.


3А, 3Б сыныптарда  тандау бойынша сабақтарға оқушыларға туған өлкесінің тарихын, ата-бабаларының асыл мұраларын құрметтеу мақсатында «Туған Өлкем» факультативіне 1 сағаттан, белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке топтық сабақтарға 3А математика пәніне қызығушылықтарын арттыру мақсатында «Қызықты  математика» үйірмесіне 1 сағат және оқушылардың оқу процесіндегі белсенділігін арттыру, әрбір оқушының жеке дара шығармашылығын дамыту мақсатында музыка пәнінен 3 сыныпқа «Вокал» үйірмесіне, 3Б сыныбына оқушылардың әдебиет пәні бойынша шығармашылықтарын арттыру мақсатында   «Поэзия баспалдағы» үйірмесіне 1 сағат және шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін «Сиқырлы би әлемі»  үйірмесіне 1 сағат бөлінді.


4 сыныпта мектеп компонентінен жаңа буын оқулықтарының бағдарламасына сай математика пәнінен материалдардың көлемділігі мен қиындығы ескеріліп «Ғажайып математика әлемі» факультативіне 1 сағат, қазақ тілі пәнінен «Тіл патшалығы», математика пәнінен логикалық есептерін шығару жолдарымен танысу мақсатында «Эрудит» факультативіне 1 сағат және жеке топтық есебінен оқушылардың бейнелеу өнеріне қызығушылықтарын арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін «Графика өнері»  үйірмесіне 1 сағат бөлінді.


Негізгі саты бойынша
жұмыстық оқу жоспары - «Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары», 7-қосымшасы негізінде құрылған.


5 сыныпта оқушылардың орта буынға бейімделу кезеңі сәтті өту үшін оқушылардың білімге деген қызығушылығын ояту, оларға жаңа сыныптастарымен, мұғалімдермен қарым-қатынас жасауға көмектесу мақсатында «Бейімделу жолдары» факультативіне 1 сағат, қоршаған ортаны таныту үшін «Экология» факультативіне 1 сағат және жеке және топтық жұмыстар бөлімінен 1 сағат оқушылардың зерттеушілік, жобалық іс-әрекетіне баулу, ғылымға қызығушылығын арттыру мақсатында «Жас ғалым» үйірмесіне берілді.  


6 сыныпқа оқушыларға қоршаған орта заңдылықтарын, құбылыстарын меңгерту мақсатында «Қызықты биология» және «Экология» факультативтеріне 1 сағаттан, оқушылардың робот техникасымен жұмыстануға үйрету  үшін «Робот техникасы» факультативіне 1 сағат және оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін «Графика өнері» үйірмесіне 1 сағат бөлінді.


7 сынып оқушыларына туған жерінің табиғатын біліп тану, зерттеу, «Қызыл кітапқа» енген өсімдіктермен таныстыру мақсатында «Өлкетану «Менің кіші Отаным» факультативіне 1 сағат бөлінді және қоршаған орта заңдылықтарын, құбылыстарын меңгерту мақсатында «Экология және қоршаған орта» үйірмесіне 1 сағат бөлінді.


8 сыныпқа биология пәнінен оқушылардың адам денсалығының физиологиялық білімдерін терендету үшін «Адам денсаулығының физиологиялық және гигиеналық аспектілерін зерттеу арқылы оқу» факультативіне 1 сағат, оқушылардың ағылшын тілін терендетіп оқыту үшін, фонетикалық, морфологиялық машықтарымен дағдыларын дамыту мақсатында «Лексико-грамматикалық практикум» факультативіне 1 сағат және  физика пәнінен физикалық эксперименттерге қызығушылығын арттыру  мақсатында «Жылу құбылыстары» үйірмесіне 1 сағат берілді.


9 сыныпта биология пәнін тереңдетіп оқытуға және қоршаған орта заңдылықтарын, құбылыстарын меңгерту мақсатында «Экология» факультативіне 1 сағат, «Зайырлылық және дінтану негіздері» курсын оқытуға 1 сағаттан және физика пәнінен күрделі есептерді шығаруға үйрену үшін  «Физикадан күрделі есептерді шығару» факультативіне 1 сағат және химия пәнінен «Бейорганикалық қосылыстар әлемі» үйірмесіне 1 сағат берілді.


Жоғарғы саты бойынша
жұмыстық оқу жоспары - «Жалпы орта білім беру деңгейінің типтік оқу жоспары» қосымша-8 «Жаратылыстану-математика бағытындағы оқыту» негізінде құрылды.


10 сыныптың оқу үрдісі оқытудың жаратылыстану-математика бағытында, биология-химия  бейіні бойынша ұйымдастырылды.


Вариативті бөлігінен 4 сағат қолданбалы курстардың оқытылуына берілді: биология пәнінен «Цитология», физика пәнінен «Механика тарауы бойынша физикадан есептер шығару практикумы», алгебра пәнінен  «Тендеулер және оларды шешу тәсілдері», химия пәнінен «Химиядағы әртүрлі қиындығы жоғары есептерді шығарту» 1 сағаттан және «Молекулалық физика» факультативіне, «Микробиология» тандау курсына 1 сағаттан бөлінді. «Бес күндік далалық оқу жиын» таңдау курсына  АӘД пәнінен мектеп компонентінен 1 сағат берілді.


11 сыныптың оқу үрдісі оқытудың жаратылыстану-математика бағытында, биология-физика бейіні бойынша ұйымдастырылды.


11 сыныптың вариативті бөлігінен 4 сағат қолданбалы курстардың оқытылуына берілді: биология пәнінен «Эволюциялық ілім», физика пәнінен «Эксперименттік, сапалық және логикалық есептер шығару», алгебра пәнінен «Дифференциалдық және интегралдық есептеулер» және химия пәнінен «Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы» 1 сағаттан бөлінді.


2 сағат факультативтік курстардың оқытылуына берілді: география пәнінен «Елтану негіздері», тарих пәнінен «Елбасытану» 1 сағаттан  және тандау курстар бөлігінен қазақ тілі пәнінен «Мәтінмен жұмыс арқылы оқу сауаттылығын арттыру» 1 сағат берілді.

 

ЖОББ Амангелді мектеп-балабақшасында

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша

1-2-3 сыныптарға арналған оқу жоспары

 

Білім салалары және оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағат

Жүктеме сағат

1

2

Апталық

Жылдық

Инварианттық компонент

І

Тіл және әдебиет

10

11

11

11

43

1452

1

Сауат ашу

6

-

-

-

6

198

2

Қазақ тілі

-

4

4

4

12

408

3

Әдебиеттік оқу

-

3

3

3

9

306

4

Орыс тілі

2

2

2

2

8

270

5

Ағылшын тілі

2

2

2

2

8

270

ІІ

Математика және информатика

4

4

6

6

20

676

6

Математика

4

4

5

5

18

608

7

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

-

-

1

1

2

68

ІІІ

Жаратылыстану

1

1

2

2

6

203

8

Жаратылыстану

1

1

2

2

6

203

ІV

Адам және қоғам

2

2

2

2

8

270

9

Дүниетану

1

1

1

1

4

135

10

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

4

135

V

Технология және өнер

2

2

2

2

8

270

11

Көркем еңбек

1

1

1

1

4

135

12

Музыка

1

1

1

1

4

135

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

405

13

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

405

Инварианттык оқу жүктемесі

22

23

26

26

97

3276

Вариативтік компонент

 

Тандауы бойынша сабақтар

-

1

1

1

3

102

«Туған Өлкем»

-

 

1

1

2

68

Көркем жазу

-

1

 

 

1

34

Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар

2

1

2

2

7

236

«Мен елімнің патриотымын»

1

 

 

 

1

33

Драмалық үйірме «Балапан»

1

 

 

 

1

33

«Қызықты математика» үйірме

 

1

1

 

2

68

Вокал

 

 

1

 

1

34

«Поэзия баспалдағы» үйірме

 

 

 

1

1

34

«Сиқырлы би әлемі» үйірме

 

 

 

1

1

34

Вариативтік оқу жүктемесі

2

2

3

3

10

338

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

24

25

29

29

107

3614

 

 

ЖОББ Амангелді мектеп-балабақшасындағы

 

Білім салалары және оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағат

Жүктеме, сағат

Апталық

Жылдық

Инварианттық компонент

І

Тіл және әдебиет

11

11

374

1

Қазақ тілі

4

4

136

2

Әдебиеттік оқу

4

4

136

3

Орыс тілі

2

2

68

4

Шетел тілі

1

1

34

ІІ

Математика

5

5

170

5

Математика

5

5

170

ІІІ

Жаратылыстану

1

1

34

6

Дүниетану

1

1

34

ІV

Адам және қоғам

1

1

34

7

Өзін-өзі тану

1

1

34

V

Өнер

2

2

68

8

Музыка

1

1

34

9

Бейнелеу өнері

1

1

34

Технология

2

2

68

10

Еңбекке баулу

2

2

68

VІІ

Дене шынықтыру

3

3

102

11

Дене шынықтыру

3

3

102

Инварианттік оқу жүктемесі

25

25

850

Вариативтік компонент

Мектеп компоненті

Тандауы бойынша сабақтар

3

3

102

Ғажайып математика әлемі

1

1

34

Эрудит

1

1

34

Тіл патшалығы

1

1

34

Оқушы компоненті

Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сағаттар

1

1

34

Графика өнері

1

1

34

Вариативтік оқу жүктемесі

4

4

136

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

29

29

986

 

 бастауыш сыныптарға арналған оқу жоспары

 

ЖОББ Амангелді мектеп-балабақшасында

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша

5-6-7-8 сыныптарға арналған оқу жоспары

 

Білім салалары және оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағат саны

Жалпы  жүктеме, сағат

5

6

7

8

Апталық

Жылдық

Инварианттық компонент

I

Тіл және әдебиет

11

11

11

11

44

1496

1

Қазақ тілі

3

3

3

2

11

374

2

Қазақ әдебиеті

2

2

2

3

9

306

3

Орыс тілі мен әдебиеті

3

3

3

3

12

408

4

Ағылшын тілі

3

3

3

3

12

408

II

Математика және информатика

6

6

6

6

24

816

5

Математика

5

5

   

10

340

6

Алгебра

-

-

3

3

6

204

7

Геометрия

-

-

2

2

4

136

8

Информатика

1

1

1

1

4

136

III

Жаратылыстану

2

2

7

8

19

646

9

Жаратылыстану

2

2

-

-

4

136

10

Физика

-

-

2

2

4

136

11

Химия

-

-

1

2

3

102

12

Биология

-

-

2

2

4

136

13

География

-

-

2

2

4

136

IV

Адам  және қоғам

4

4

4

4

16

544

14

Қазақстан тарихы

2

2

2

2

8

272

15

Дүниежүзі тарихы

1

1

1

1

4

136

16

Құқық негіздері

-

-

-

-

-

-

17

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

4

136

V

Технология және өнер

3

3

1

1

8

272

18

Музыка

1

1

-

-

2

68

19

Көркем еңбек

2

2

1

1

6

204

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

20

Дене шынықтыру

3

3

3

3

12

408

Инварианттық оқу жүктемесі

29

29

32

33

123

4182

Вариативтік компонент

 

Элективті курстар

2

3

1

2

8

272

Бесінші сынып оқушыларын психологиялық жетелеу

1

 

   

1

34

Экология

1

1

   

2

68

Қызықты биология

 

1

   

1

34

Робот техникасы

 

1

   

1

34

«Менің кіші Отаным» өлкетану

 

 

1

 

1

34

Адам денсаулығының физиологиялық және гигиеналық аспектілерін зерттеу арқылы оқу

 

 

 

1

1

34

Лексико-грамматикалық практикум

 

 

 

1

1

34

Жеке және топтық жұмыстар

1

1

1

1

4

136

Жылу құбылыстары

 

 

 

1

1

34

Экология және қоршаған орта

 

 

1

 

1

34

Жас ғалым

1

 

   

1

34

Графика өнері

 

1

   

1

34

Вариативті  оқу жүктемесі

3

4

2

3

12

408

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

32

33

34

36

135

4590

 

 

ЖОББ Амангелді мектеп-балабақшасында

9 сыныптарға арналған оқу жоспары

 

Білім салалары және оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағат саны

Жүктеме, сағат

9

Апталық

Жылдық

Инварианттық компонент

I

Тіл және әдебиет

9

9

306

1

Қазақ тілі

1

1

34

2

Қазақ әдебиеті

3

3

102

3

Орыс тілі

2

2

68

4

Орыс әдебиеті

1

1

34

5

Шетел тілі

2

2

68

II

Математика және информатика

6

6

204

6

Алгебра

3

3

102

7

Геометрия

2

2

68

8

Информатика

1

1

34

III

Жаратылыстану

8

8

272

9

География

2

2

68

10

Биология

2

2

68

11

Физика

2

2

68

12

Химия

2

2

68

IV

Адам  және қоғам

5

5

170

13

Қазақстан тарихы

2

2

68

14

Дүниежүзі тарихы

1

1

34

15

Адам. Қоғам. Құқық

1

1

34

16

Өзін-өзі тану

1

1

34

V

Технология

3

3

102

17

Технология

1

1

34

18

Сызу

2

2

68

VI

Дене шынықтыру

3

3

102

19

Дене шынықтыру

3

3

102

Инварианттық оқу жүктемесі

34

34

1156

Вариативтік оқу жүктемесі

Факультативтер, таңдау курстары

3

3

102

Физикадан күрделі есептер шығару

1

1

34

Экология

1

1

34

Зайырлылық және дінтану негіздері

1

1

34

Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар

1

1

34

Бейорганикалық қосылыстар әлемі

1

1

34

Вариативтік оқу жүктемесі

4

4

136

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

38

38

1292

           

 

ЖОББ Амангелді мектеп-балабақшасында

10-11 сыныптарға арналған оқу жоспары

(жаратылыстану-математика бағыты)

 

Білім салалары және оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық сағат саны

Жүктеме, сағат

10

11

Апталық

Жылдық

Инварианттық компонент

Бейіндік пәндер

І

Математика және информатика

6

6

12

408

1

Алгебра және анализ бастамалары

3

3

6

204

2

Геометрия

2

2

4

136

3

Информатика

1

1

2

68

ІІ

Жаратылыстану

9

9

18

612

4

Биология

2

2

4

136

5

География

2

2

4

136

6

Физика

3

3

6

204

7

Химия

2

2

4

136

Бейіндік емес пәндер

ІІІ

Тіл және әдебиет

7

7

14

476

8

Қазақ тілі

1

1

2

68

9

Қазақ әдебиеті

2

2

4

136

10

Орыс тілі

1

1

2

68

11

Орыс әдебиеті

1

1

2

68

12

Шетел тілі

2

2

4

136

ІV

Адам және қоғам

5

5

10

340

13

Қазақстан тарихы

2

2

4

136

14

Дүниежүзі тарихы

1

1

2

68

15

Адам.Қоғам. Құқық

1

1

2

68

16

Өзін-өзітану

1

1

2

68

V

Технология

1

1

2

68

17

Технология

1

1

2

68

Денешынықтыру

4

4

8

272

18

Дене шынықтыру

3

3

6

204

19

Алғашқы әскери дайындық

1

1

2

68

Инварианттық оқу жүктемесі

32

32

64

2176

Вариативтік компонент

Мектеп компоненті

Қолданбалы курстар

6

6

12

408

Теңдеулер және оларды шешу тәсілдері (қ.к)

1

 

1

34

Механика тарауы бойынша физикадан есептер шығару практикумы  (қ.к)

1

 

1

34

Химиядағы әртүрлі қиындығы жоғары есептерді шығарту (қ.к)

1

 

1

34

Молекулалық физика (ф)

1

 

1

34

Дифференциалдық және интегралдық есептеулер (қ,к)

 

1

1

34

Эволюциялық ілім (қ.к)

 

1

1

34

Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы (қ.к)

 

1

1

34

Цитология  (қ.к)

1

 

1

34

Эксперементтік, сапалық және логикалық есептер шығару (қ.қ)

 

1

1

34

Елтану негіздері (ф)

 

1

1

34

Елбасытану (ф)

 

1

1

34

Микробиология  (т.к)

1

 

1

34

Таңдау курстары

1

1

2

68

Бес күндік далалық оқу жиын

1

 

1

34

Мәтінмен жұмыс арқылы оқу сауаттылығын арттыру

 

1

1

34

Вариативтік оқу жүктемесі

7

7

14

476

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

39

39

78

2652